Toegankelijkheidsadvies

Drie architecten/toegankelijkheidsadviseurs staan in voor de toegankelijkheidsadvisering. Onze adviseurs verstrekken een integraal advies inzake toegankelijkheid bij nieuwbouw en verbouwing, gebaseerd op de nodige ervaringsdeskundigheid en met kennis en toepassing van de wetgeving.

 

Deze gebouwen komen in aanmerking:

  • openbare gebouwen (overheid, musea, horeca, winkels, gezondheidszorg)
  • bedrijfsgebouwen
  • de gemeenschappelijke delen van een meergezinswoning 
  • een duurzame toekomstvisie op de eigen woning: meegroeiwonen

 

We leveren advies op maat:

  • een haalbaarheidsstudie of analyse van de bestaande toestand via plaatsbezoek of een planstudie
  • een bouwkundig toegankelijkheidsadvies of knelpuntenbespreking met bouwheer en architect en voorstellen van alternatieven
  • begeleiding naar aangepaste ontwerpplannen
  • een eindrapport

Wij bezorgen u vrijblijvend een passende offerte. Gelieve contact op te nemen voor meer informatie.

 

Voor een aftoetsing van uw bouwaanvraag aan de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid gelden vaste tarieven.

 

Over het adviseren van lokale besturen (steden en gemeenten) vindt u meer in de rubriek convenant.

Westkans is erkend als adviesbureau toegankelijkheid door Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen.

algemene foto bouwplannen

Trefwoorden

© Westkans