Congres 'Naar een toegankelijke gemeente'
10 oktober 2016

Het lokaal bestuur staat zeer dicht bij de burger en kan zo een cruciale en versterkende factor zijn om meer toegankelijkheid en universal design in de samenleving en het dagelijks leven van mensen te realiseren.

Hoe werkt uw stad of gemeente aan een doelgericht, geïntegreerd en duurzaam toegankelijkheidsbeleid? Hoe kan Inter u hierbij ondersteunen?

We bieden u inspirerende getuigenissen en praktijkvoorbeelden van lokale besturen, netwerkmomenten, informatie, inzage en informatie over advies, begeleiding, materiaal en methodieken…

Voor wie?

Burgemeesters, lokale mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, patrimonium, sociale zaken, erfgoed, cultuur en vrije tijd, senioren, toerisme...

Leden van lokale adviesraden.

In aanwezigheid van (het kabinet van) Mevr. Liesbeth Homans, Vlaams viceminister-president, Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Wanneer?

Maandag 10 oktober 2016
9u15 – 15u30

Waar?

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Hoe bereikt u het Vlaams Parlement?

Praktisch

Gelieve vóór 2 oktober in te schrijven via het formulier of via 011 26 50 30.

Programma

9u15 Registratie, onthaal en koffie in zaal De Schelp
9u45 Verwelkoming en inleiding door Wendy Metten, waarnemend directeur van Inter
10u00 Een geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid, een puzzel met veel stukken. Betrokken actoren aan het woord.
11u30 Uitwissel- en presentatietafels, sessie 1
12u00 Lunch, netwerkmoment
12u45 Infobeurs
13u45 Uitwissel- en presentatietafels, sessie 2
14u20 Uitwissel- en presentatietafels, sessie 3
15u15 Slottoespraak

Een geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid, een puzzel met veel stukken. Betrokken actoren aan het woord... (10 u – 11.30 u)

  • Presentatie Lore Dupont
  • Het belang van visie en strategische keuzes van het beleid om de stad toegankelijker te maken voor iedereen (Schepen Philippe De Coene, stad Kortrijk)
  • Toegankelijkheid en Universal Design, een essentiële voorwaarde bij het voeren van een leeftijdsvriendelijk beleid: een analyse met de integrale leeftijdsvriendelijke toets in Aalst (Kathleen Polders, architect | projectmedewerker bij Inter)
  • De rol van een coördinerend ambtenaar als sleutelfiguur voor het toegankelijkheidsbeleid (Linde Lengeler, ambtenaar toegankelijkheid in Asse)
  • Toegankelijkheidsadvies door experten, het vertrekpunt voor een toegankelijke gemeente (Caroline Delveaux, architect | toegankelijkheidsadviseur bij Inter)
  • Aan de slag met de databank Toegankelijk Vlaanderen, een proefproject over voorbehouden parkeerplaatsen in Beringen (André Caubergs, voorzitter adviesraad in Beringen)
  • Wat kan Inter voor uw stad of gemeente betekenen? Grasduinen door het dienstenaanbod van Inter (Fenneken Spaan, coördinator bij Inter)

Uitwisseltafels (keuze bij inschrijving)

Beleid U 1 Hoe maakt uw stad of gemeente werk van een integraal toegankelijkheidsbeleid?
Regelgeving U 2 De rol van het lokaal bestuur bij het aftoetsen van de Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid
Participatie U 3 Hoe dragen ervaringsdeskundigen en adviesraden bij aan het lokaal toegankelijkheidsbeleid?
Beleid U 4 Onderlinge communicatie tussen diensten en beleidsdomeinen, de toegankelijkheidsambtenaar als spilfiguur
Beleid U 5 De ontwikkeling van een toegankelijkheidsvisie door het College van Burgemeester en schepenen
Beleid U 6 Garantie en toezicht op toegankelijkheid bij opstart, uitvoering en oplevering van projecten
Beleid U 7 Integratie van toegankelijkheid bij de opmaak en ontwikkeling van het meerjarenplan, masterplannen, mobiliteitsplannen, woon(zorg)zones

Presentatietafels (keuze bij inschrijving)

Beleid P 1 Toegankelijkheid als transversaal thema in het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid Bart Vermandere
Tine Missinne
Methode P 2 De methodiek van de leeftijdsvriendelijke toets Aalst om tot een kwaliteitsvolle en toegankelijke stad of gemeente te komen Kathleen Polders
Methode P 3 Toegankelijkheidsanalyse op publiek domein, een praktijkvoorbeeld uit Genk Marcel Wijnker
Methode P 4 Hoe toegankelijke publieksactiviteiten organiseren in uw stad of gemeente Bart Parmentier
Thomas Desmet
Beleid P 5 De gemeente als bouwheer: Universal Design in procedures, reglementen en vergunningen Bart Vermandere
Regelgeving P 6 Controle regelgeving m.b.t. toegankelijkheid van publieke gebouwen Caroline Delveaux
Ann Maes
Vorming P 7 Professioneel onthaal van burgers met een beperking Kathleen Smolders
Samenwerken P 8 Een convenant met Inter: hoe en wat? Tine Missinne
Informatie P 9 Inter digitaal: presentatie van de nieuwe centrale website en de thematische websites Michiel Vanhauwaert
Methode P 10 Aan de slag met de Toegankelijk Vlaanderendatabank in uw stad of gemeente Greta Lijnen
Informatie P 11 Een introductie over de Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid voor leden van adviesraden Yiling To
Methode P 12 BlueAssist draagt bij aan de toegankelijkheid in uw stad of gemeente Geert Vandewalle
Lezing UD P 13 De toepassing van Universal Design in de stad.
Live videoprojectie vanuit het UD Woonlabo in Hasselt, gevolgd door een panelgesprek met internationale experten
Deze lezing gaat door in de namiddag en neemt 2 sessies in beslag.
Pete Kercher (UK) + gastpanel
(taal: Engels)

Trefwoorden

© Westkans