Convenant lokale besturen

Structurele overeenkomst

 

Door een (toegankelijkheids)convenant aan te gaan engageert de stad of gemeente zich om op structurele wijze te werken aan de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en diensten.
Het bestuur doet hiervoor beroep op de diensten van Westkans.

Toegankelijkheidsadvies gemeentelijke infrastructuur: gebouwen, straten, pleinen, parken en alle ruimten waar publiek komt en die eigendom zijn van de gemeente moeten toegankelijk zijn voor alle bewoners. De toegankelijkheidsadviseurs van Westkans geven advies bij nieuwbouw en belangrijke verbouwingen. Dit gebeurt voor alle werken die betrekking hebben op de toegang, inrichting, functies van de ruimtes en circulatie.

Westkans geeft vorming over verschillende aspecten van integrale toegankelijkheid: technische vorming over toegankelijkheid en universal design, toegankelijkheid van communicatie, klantvriendelijk onthaal van personen met een beperking, bewegwijzering...
Lees meer over het vormingsaanbod van Westkans.

De gemeente kan beroep doen op Westkans voor het toegankelijk maken van publicaties. Westkans werkt hiervoor samen met het Centrum voor Basiseducatie.

 

Voordelen voor de gemeente

 

Financieel:

  • Interessante kostprijs voor de diensten van Westkans, de gemeente bespaart kosten door een structurele aanpak.
  • Westkans helpt van bij het begin van het bouwproces knelpunten te voorkomen. Daardoor hoeven gemeentes achteraf geen dure aanpassingen meer te doen.

Alle adviezen zijn conform de huidige wetgeving en de gemeente is voorbereid op toekomstige wetgeving. Er is een Vlaamse verordening inzake toegankelijkheid die ontwerpers moeten respecteren. Toegankelijkheid goed organiseren houdt meer in dan het toepassen van regels. Westkans biedt hier een belangrijke meerwaarde (pdf, 182 kB).

De gemeente maakt gebruik van een team van experten met jarenlange ervaring.

De gemeente vervult haar taak als publieke instantie.

Een stad of gemeente heeft er alle belang bij bereikbaar te zijn voor iedereen. Inwoners met een fysieke handicap, zoals rolstoelgebruikers, personen die doof of slechthorend, blind of slechtziend zijn en inwoners met een mentale beperking ondervinden vaak problemen met toegankelijkheid.

Maar ook met ouderen, gezinnen met een kinderwagen, leveranciers… houdt Westkans rekening in het advies. De gemeente zorgt ervoor dat haar dienstverlening fysiek toegankelijk is en besteedt aandacht aan de toegankelijkheid van communicatie.

 

Overzicht

 

39 steden en gemeenten en/of OCMW's in West-Vlaanderen hebben een convenant met Westkans: ga naar het overzicht van convenanten.

Trefwoorden

© Westkans