Vorming 'Toegankelijkheid van communicatie'

Doelgroep: communicatieambtenaren, alle ambtenaren die teksten schrijven voor inwoners van uw stad of gemeente, mandatarissen, ocmw-medewerkers,…

Opbouw vorming

 

Inleiding: Klare taal vanuit de invalshoek (laag)geletterdheid

 

Een korte schets van de problematiek, markante resultaten uit onderzoek naar de geletterdheid in Vlaanderen.

 • Wat moeten we ons voorstellen bij laaggeletterd zijn?
 • Wie is laaggeletterd (risicogroepen, cijfers)?
 • Hoe kan je laaggeletterdheid herkennen (mogelijke signalen)?
 • Wat zijn gevolgen van laaggeletterd zijn?
 • Hoe wordt laaggeletterdheid aangepakt?

 

Klare taal gebruiken

 

Wat zijn onze uitgangspunten?

Concrete vuistregels:

 • om de lezer te 'vangen'
 • om de tekst toegankelijker te maken (structuur, opbouw)
 • om zinnen toegankelijker te maken (formulering, zinsbouw)
 • om woorden toegankelijker te maken (woordkeuze)
 • om de vorm toegankelijker te maken (optische structuur)

 

Toegankelijke vormgeving van publicaties

 

Aandachtspunten bij opmaak lay-out en nuttige richtlijnen over gebruik van:

 • contrasten
 • pictogrammen
 • lettertypes
 • hoofdletters
 • onderlijning

De vorming wordt op maat van de behoeften van uw medewerkers uitgewerkt.

Meer informatie over toegankelijkheid van communicatie.

Trefwoorden

© Westkans