Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en opdrachten

 

Westkans wil in West-Vlaanderen bijdragen tot de realisatie van een integraal toegankelijke omgeving en meer gelijke kansen voor iedereen. De oorspronkelijke statuten van de vzw kunt u hier vinden.

In het kader van hun nominatimsubsidie kregen de technische adviesbureaus vanuit het gelijkekansenbeleid volgende opdrachten mee:

 • Adviesverlening: toegankelijkheidstechnisch advies overeenkomstig de wettelijke bepalingen en technische normen. Bij bouw- of verbouwplannen van publiek toegankelijke infrastructuur.
 • Screening: toegankelijkheidsonderzoeken op bestaande publieke infrastructuur om via de Toegankelijk Vlaanderen-databank informatie te geven aan de gebruikers.
 • Informatieverstrekking via website, publicaties en het beantwoorden van informatievragen.
 • Vorming: opleidingen en vormingsmomenten over toegankelijkheidsaspecten aan alle betrokken actoren op het terrein (ambtenaren, architecten, onthaalmedewerkers ...)
 • Sensibilisering: via allerlei kanalen ijveren voor een toegankelijke leefomgeving
 • Dienstverlening aan lokale besturen: inhoudelijk en technisch ondersteunen van lokale besturen (op maat) bij het opstellen en uitvoeren van toegankelijkheidsadviezen, via convenanten (schriftelijke samenwerkingsovereenkomst).
 • Netwerking: deelname aan de expertise-uitwisseling en het netwerkoverleg met
  • het eigen netwerk in de provincie
  • het netwerk van de Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid
  • de andere provinciale adviesbureaus toegankelijkheid en het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (Enter)
  • de administratieve cel Gelijke Kansen in Vlaanderen

 

Doelgroep

 

Tot de opdrachtgevers of 'klanten' behoren alle openbare en particuliere organisaties die voorzieningen of diensten verzorgen voor het publiek:

 • provinciebestuur West-Vlaanderen
 • gemeentebesturen en OCMW's
 • Vlaamse overheid
 • logiesverstrekkende bedrijven
 • onderwijs
 • ziekenhuizen en welzijnsinstellingen
 • handelszaken, restaurants en cafés
 • openbaar vervoer
 • huisvestingsmaatschappijen
 • bouwsector en bedrijven
 • particuliere bouwers (meegroeiwonen)

 

Subsidies van de overheid

 

Westkans krijgt werkingsmiddelen en/of projectsubsidies van:

 • Provincie West-Vlaanderen
 • Gelijke Kansen in Vlaanderen
 • Toerisme Vlaanderen

logo Provincie West-Vlaanderen logo Gelijke Kansen in Vlaanderen logo Toerisme Vlaanderen© Westkans