Netwerkpartners

Tot het netwerk van Westkans vzw behoren de volgende organisaties en personen die in West-Vlaanderen actief zijn op het vlak van gelijke kansen en toegankelijkheid:

 

Blindenzorg Licht en Liefde vzw

logo Blindenzorg Licht en Liefde

www.blindenzorglichtenliefde.be

Blindenzorg Licht en Liefde maakt deel uit van een netwerk van samenwerkende organisaties die zich inzetten om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van blinden en slechtzienden te bevorderen. Daartoe beschikt zij over diverse afdelingen en diensten, waaronder ‘mobiliteit en toegankelijkheid’. Deze dienst verstrekt advies aan iedereen die vragen heeft of ondersteuning wenst bij initiatieven tot verbetering van openbare en publiek toegankelijke infrastructuur. Belangrijk daarbij is de samenwerking binnen overkoepelende overlegplatforms.

 

Centrum voor Basiseducatie

logo basiseducatie

www.basiseducatie.be

 

deSOM vzw

logo de som

www.desom.be

 

Dominiek Savio Instituut vzw

logo dsi

www.dominiek-savio.be

Het Dominiek Savio Instituut maakt deel uit van het Dienstencentrum GID(t)S dat gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven. DSI heeft een aanbod voor personen met een fysieke handicap op het vlak van onderwijs, dagbesteding en wonen.

DSI vormt een centrum dat in samenwerking en in netwerkvorming met andere externe organisaties voor de provincie West-Vlaanderen en – zo nodig – erbuiten informatie, advies, onderzoek, therapie, revalidatie, assistentie, begeleiding, leertrajecten, opvoeding en zorg uitbouwt en aanbiedt met en aan kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en hun gezin, en dit zowel in hun eigen als in een specifieke omgeving.

 

Fevlado vzw

 Logo Fevlado

www.fevlado.be

 

KVG vzw

logo kvg

www.kvg.be

Als onderdeel van de KVG Groep is KVG West-Vlaanderen er voor iedereen die met handicap wordt geconfronteerd, persoonlijk of in de omgeving. Het startpunt is de beleving van personen met een handicap en hun netwerk. KVG streeft we naar ‘kwaliteit van bestaan’, naar een inclusieve samenleving, waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

 

VFG vzw

logo VFG

www.vfg.be

VFG vzw is een door de overheid erkende en gesubsidieerde socio-culturele vereniging en vrijwilligersorganisatie voor personen met een handicap, chronisch zieken, invaliden en hun omgeving. Iedereen kan lid worden ongeacht de ideologische overtuiging.

 

Westhoek Vrijetijd Anders vzw

logo WVA

www.wvavzw.be

Westhoek Vrijetijd Anders (WVA) is een vrijetijdszorgorganisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen.  WVA behartigt de belangen van de gebruiker en is voornamelijk actief in de arrondissementen Ieper, Veurne en Diksmuide.  WVA bestaat uit een aantal deelwerkingen waaronder de Werkgroep Toegankelijkheid. © Westkans