Overzicht voor "Westhoek"

AccesSEAble - Toegankelijkheid in de provincie aan zee

Op 6 juli werd in Veurne de uitbreiding van AccesSEAble gelanceerd, een app met toegankelijkheidsinformatie aan de Kust en in de Westhoek.

100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I in de periode 2014-18 voerde Westkans in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek met als doel de toegankelijkheid in de Westhoek in kaart brengen en verbeteren.

Publicaties over toegankelijkheid

De nieuwe toiletbrochure voor Brugge en de vernieuwde boekjes van de Kust en de Westhoek zijn gedrukt. In de boekjes vindt u een overzicht van het aangepast sanitair per gemeente, met detailinformatie en een foto.

Westhoek zonder grenzen (2009-2013)

Europees Interreg IV-project, een toeristische samenwerking tussen de Vlaamse Westhoek en het Franse Pays de Flandre. Westkans en APF (Frankrijk) zijn projectpartners voor het aspect toegankelijkheid.
 | 
© Westkans