Overzicht voor "advies"

Congres 'Naar een toegankelijke gemeente'
10 oktober 2016

U staat als lokaal bestuur zeer dicht bij de burger en u kan zo een cruciale en versterkende factor zijn om meer toegankelijkheid en universal design in de samenleving en het dagelijks leven van mensen te realiseren. Hoe werkt uw stad of gemeente aan een doelgericht, geïntegreerd en duurzaam toegankelijkheidsbeleid? Hoe kan Inter u hierbij ondersteunen? Deze en vele andere vragen komen aan bod.

Erkend adviesbureau toegankelijkheid

Westkans is erkend als adviesbureau toegankelijkheid door Toerisme Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen.

Toegankelijkheidsadvies

Drie architecten/toegankelijkheidsadviseurs staan in voor de toegankelijkheidsadvisering.
Onze adviseurs verstrekken een integraal advies inzake toegankelijkheid bij nieuwbouw en verbouwing, gebaseerd op de nodige ervaringsdeskundigheid en met kennis en toepassing van de wetgeving.
 | 
© Westkans