Overzicht voor "gelijke kansen"

Toegankelijkheid: een transversaal thema in het gemeentelijk meerjarenplan

Syllabus voor alle mandatarissen en ambtenaren van steden en gemeenten over hoe toegankelijkheid op te nemen in uw beleidsplannen voor de komende legislatuur.
 | 
© Westkans