Overzicht voor "normen en richtlijnen"

Vlaamse verordening

Sinds 1 maart 2010 is de Vlaamse stedenbouwkundige verordening van kracht. Het opzet van deze regelgeving is publieke gebouwen beter bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen.
 | 
© Westkans