Overzicht voor "steden en gemeenten"

Toegankelijkheid: een transversaal thema in het gemeentelijk meerjarenplan

Syllabus voor alle mandatarissen en ambtenaren van steden en gemeenten over hoe toegankelijkheid op te nemen in uw beleidsplannen voor de komende legislatuur.

Overzicht convenanten

Overzichtskaart van de gemeenten die een convenant hebben met Westkans.

Convenant lokale besturen

Speciaal voor gemeentebesturen biedt Westkans het convenant aan. Bij dit convenant engageert een gemeente of stad zich om op structurele wijze toegankelijkheidsadvies te vragen aan vzw Westkans.
 | 
© Westkans