Overzicht voor "universal design"

Congres 'Naar een toegankelijke gemeente'
10 oktober 2016

U staat als lokaal bestuur zeer dicht bij de burger en u kan zo een cruciale en versterkende factor zijn om meer toegankelijkheid en universal design in de samenleving en het dagelijks leven van mensen te realiseren. Hoe werkt uw stad of gemeente aan een doelgericht, geïntegreerd en duurzaam toegankelijkheidsbeleid? Hoe kan Inter u hierbij ondersteunen? Deze en vele andere vragen komen aan bod.

Presentaties vorming en lezingen

Bart Vermandere (Toegankelijk Vlaanderen) en Heleen Schroyen (Onroerend Erfgoed) verzorgden een workshop over erfgoed en toegankelijkheid op het 6de Vastgoedforum van de Vlaamse overheid (20 november 2015).

UD2014 | Three Days of Creativity and Diversity

15-06-2014
Collega Bart Vermandere ging naar Zweden om er het driedaagse congres rond Universal Design in Lund bij te wonen.

Vlaamse Week Universal Design

06-03-2013
In het kader van de Vlaamse week Universal Design organiseert het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid West-Vlaanderen in samenwerking met Westkans een studievoormiddag rond 'Universal design' met begeleid bezoek aan het nieuw administratief centrum OostCampus.

Technische vorming over toegankelijkheid en universal design

12-11-2014
Vorming en lezingen over alle aspecten van toegankelijkheid en universal design.

Universal Design

Het ontwerpconcept Universal Design
 | 
© Westkans