Accent Gastronomy

Het Europees project Accent Gastronomy gaat over gastronomie, toegankelijkheid en toerisme. We werken samen met partners in Spanje (Catalonië) en Engeland (South Yorkshire) en onze Vlaamse partners zijn Toerisme Vlaanderen en de PXL Hogeschool van Hasselt.

Het is de bedoeling om vorming uit te werken voor aanbieders van gastronomische producten. Het accent ligt op het onthaal van dove en slechthorende en blinde en slechtziende toeristen. In Vlaanderen werken we hiervoor drie pilootprojecten uit.

  • In Limburg gaan we aan de slag met uitbaters van restaurants.
  • In Brugge werken we samen met het Biermuseum. Inter stelde aan het biermuseum voor om op hun iPad een rondleiding te voorzien in Vlaamse Gebarentaal. Het museum werkte dit samen met Fevlado uit. We hopen dat dit voorbeeld andere museumuitbaters zal inspireren.
  • Een derde case study is de Brugse gidsenkring die gidsbeurten aanbiedt. Toeristen maken kennis met al het lekkers van Brugge.

Meer info over het project en de resultaten vindt u op www.accentgastronomy.eu (Engelstalig).

logo Accent Gastronomy© Westkans