100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen

Logo 100 jaar Groote Oorlog

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I in de periode 2014-18 voerde Westkans in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek met als doel de toegankelijkheid in de Westhoek in kaart brengen en verbeteren. We werken hiervoor ook samen met Westtoer.

 

Onderzoek en analyse (2012)


In 2012 besteedden we vooral aandacht aan het screenen van infrastructuur en routes:

  • herdenkingsplaatsen en musea, infokantoren en bezoekerscentra
  • restaurants en cafés
  • fiets- en wandelroutes
  • publiek toegankelijke toiletten
  • mobiliteit
  • voorbehouden parkeerplaatsen

De onderzoeksresultaten werden gebundeld in een 'analyserapport' gericht aan overheden, gemeenten en uitbaters. Het rapport bevat aanbevelingen om de toegankelijkheid te verbeteren.

 

Vorming, communicatie en ontsluiting (2013-2014)


Er werden drie vormingsmomenten ‘klantvriendelijk onthaal’ georganiseerd voor de toeristische diensten, waarvan twee ‘uitgebreide vormingen’ met inbreng van ervaringsdeskundigen en een plaatsbezoek. Daarnaast werd de nieuwe vorming ‘Gidsen en begeleiden van mensen met een beperking’ in het najaar op drie locaties gegeven.

Naast een aantal extra screenings werd in 2013 vooral aandacht besteed aan het communicatie- en informatieluik. We onderzochten hoe de verzamelde toegankelijkheidsinformatie beheerd en ontsloten kan worden via verschillende kanalen. We streven ernaar om zoveel mogelijk bezoekers correct te informeren over het toegankelijk aanbod in de Westhoek.

Hiervoor werd overleg gepleegd tussen Westkans, Westtoer en Toerisme Vlaanderen. Er werd een ‘werkgroep communicatie en data-uitwisseling’ opgericht met alle partners. De bedoeling is om de toegankelijkheidsdata via de reguliere kanalen (Westtoer, Toerisme Vlaanderen en websites gemeenten) te ontsluiten.

Voor een overzicht van de verschillende communicatiekanalen, publicaties en websites kunt u hier terecht.

Trefwoorden

© Westkans