De Kust: zichtbare toegankelijkheid (2012-2014)

Westkans vzw verzamelde de voorbije jaren veel toegankelijkheidsinformatie over de kustgemeenten. Met dit project hebben we dit aanbod gebundeld, geactualiseerd en ontsloten via diverse kanalen. Deze informatie is interessant voor toeristen, inwoners en beleidsmakers.

 

Bundelen en in kaart brengen van toegankelijkheidsinformatie

 

Toegankelijkheid van:

  • restaurants en cafés aan de Kust
  • het Fietsnetwerk Kust en toegankelijke fietslussen (Iedereen Fietst)
  • openbaar sanitair, infokantoren en musea
  • verblijfsaccommodaties (hotels, campings, jeugdverblijven)
  • toegankelijk strand (Zon, zee... zorgeloos)
  • voorbehouden parkeerplaatsen (Navigeer en Parkeer)

 

Ontsluiten van de informatie


  • Toegankelijkheidspagina's op de kustwebsites. We vroegen aan alle kustgemeenten en aan Westtoer om een op maat gemaakte bundeling van toegankelijkheidsinformatie toe te voegen aan hun website, en een duidelijke knop toe te voegen op de homepage.
  • Samenwerking met AnySurfer: werken rond toegankelijke websites
  • Ontwikkeling van AccesSEAble, een app met toegankelijke restaurants en cafés

 

Vorming en sensibilisering

 

De belangrijkste opdracht van Westkans is onderzoek en advisering in verband met toegankelijkheid in West-Vlaanderen. Het informeren van het ruime (toeristische) publiek over toegankelijkheid is de verantwoordelijkheid van andere instanties. Toch is het belangrijk dat deze 'doorgevers' beschikken over de nodige kennis en informatie om optimaal in te staan voor de ontsluiting, het gebruik en de verspreiding van de toegankelijkheidsinformatie.

Daartoe organiseerde Westkans verschillende vormingen en netwerk- en studiemomenten:

 

Laureaat Prijs voor Digitale Communicatie

 

Westkans werd met het project 'De Kust: zichtbare toegankelijkheid' genomineerd voor de Prijs voor Digitale Communicatie 2014. Uit zestien inzendingen werden vijf laureaten geselecteerd.

De app AccesSEAble en de toegankelijkheidspagina's op de kustwebsites werden voorgesteld op de Dag van de Digitale Communicatie, waar ook de prijs werd uitgereikt. Stad Antwerpen werd uiteindelijk als winnaar gekozen.

Deze studiedag werd georganiseerd door de Vlaamse vereniging voor overheidscommunicatie Kortom en de Vlaamse ICT-organisatie V-ICT-OR.

logo Provincie West-Vlaanderen     logo Vlaamse Overheid      logo Impulsprogramma Kust

Trefwoorden

© Westkans