Toegangsbeleid van Plopsaland

Recentelijk verschenen een aantal artikels over het aangepaste toegangsbeleid van Plopsaland voor personen met een handicap. Vorig seizoen werden mensen met een handicap om veiligheidsredenen niet meer toegelaten op verschillende attracties. Na tal van klachten en overleg tussen het pretpark en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding nam Plopsa een reeks engagementen.

Lees meer:

Meer duidelijkheid voor mensen met een handicap over attracties in Plopsaland (Nieuwsblad, 27/03/2013)

Plopsa: een beter toegangsbeled voor personen met een handicap? (CGKR, 27/03/2013)

 

Westkans verzorgt voor Plopsaland de vorming klantvriendelijk onthaal van personen met een beperking.

Voor meer info, ga naar de pagina over de basisvorming klantvriendelijk onthaal.© Westkans