Toegankelijkheid van stemlokalen

Deelnemen aan de verkiezingen is een grondwettelijke plicht voor iedere Belg van minstens 18 jaar oud. Iedere deelnemer heeft het recht om zelfstandig een stem uit te brengen. Ook voor personen met een (tijdelijke) beperking en ouderen is dit een basisrecht.

Elke kiezer wil natuurlijk het stemlokaal bereiken zonder hinder te ondervinden van zaken zoals drempels aan voetpaden, te smalle doorgangen, trappen of de afwezigheid van een geschikte parkeerplaats. Eenmaal binnen helpt een goede inrichting van de lokalen en de stemhokjes om verder vlot gebruik te kunnen maken van het kiesmaterieel. Ook personen met een beperking moeten op een makkelijke manier de oproepingsbrief en identiteitskaart kunnen overhandigen, de magneetkaart of het stembiljet ontvangen en na het stemmen in de bus deponeren.

De toegankelijkheid van het stemlokaal zorgt ervoor dat iedereen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier zijn stem kan uitbrengen. Ook de toegankelijkheid van de dienstverlening, de informatie en de communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Meer info vind je in het wenkenblad over toegankelijke stemlokalen (pdf, 2.60 MB).



© Westkans