Premies en subsidies

Vakantiewoningen

 

De Vlaamse overheid investeert al geruime tijd in een toegankelijker vakantieaanbod, onder meer met premies voor nieuwbouw of verbouwingen.

Voor meer informatie en de aanvraag van logiespremies kunt u terecht bij Toerisme Vlaanderen.

 

"Toerisme voor Allen"-verblijven

 

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven of volwassenencentra met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen. De capaciteit van het verblijf of de vorm van exploitatie (vzw, feitelijke vereniging, privépersoon, vennootschap of plaatselijke jeugdgroep) zijn niet van belang om een subsidie te kunnen krijgen. Indien het verblijf erkend is, maar niet beschikt over een label jeugdtoerisme, kunnen slechts bepaalde werken in aanmerking genomen worden voor subsidies.

Voor meer informatie en de aanvraag van deze subsidie kunt u terecht bij Toerisme Vlaanderen.

 

Infrastructuursubsidies (afgeschaft)

 

Als gevolg van het nieuwe bestuursakkoord tussen het Vlaams Gewest / de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie werden diverse subsidiereglementen afgeschaft. Bijgevolg is ook het "Provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen" niet langer van kracht.

Trefwoorden

© Westkans