Wenkenbladen en inspiratiebundels

Wenkenbladen toegankelijkheid

 

Wenkenbladen geven concrete tips om de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen te verbeteren. Per type gebouw of voorziening worden de voornaamste aandachtspunten opgesomd om de fysieke toegankelijkheid, de toegankelijkheid van informatie en communicatie en de dienstverlening te verbeteren.

Op dit moment zijn er 23 wenkenbladen beschikbaar (opmerking: deze pdf-documenten zijn niet volledig toegankelijk voor screenreaders).

Deze wenkenbladen werden ontwikkeld door Enter vzw.


Grotere hoeveelheden van de wenkenbladen kunnen gratis worden besteld op onderstaand adres:

Gelijke Kansen in Vlaanderen, Vlaamse Overheid
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Tel.: (02) 553 58 46 | Fax: (02) 553 51 38
E-mail: gelijkekansen@vlaanderen.be

 

Inspiratiebundels publieke gebouwen

 

Meer info op de website van Enter.© Westkans