Vorming 'Toegankelijke infrastructuur start bij UNIVERSAL DESIGN'

11-02-2015

Een vormingscyclus van Westkans in samenwerking met de School voor Bestuursrecht

Toegankelijkheid meenemen van in de conceptfase is de beste ontwerpstrategie.

Bijhorende advisering om de juiste beslissing te kunnen nemen met opdrachtgevers, architecten en andere betrokkenen in een bouwteam is geen overbodige luxe.

Normen en regelgeving op voorhand aftoetsen op hun haalbaarheid of de juiste begeleiding naar een adequate uitvoering kan alleen maar door expertise, ervaring en kennis te bundelen en te delen.

Deze vormingscyclus geeft, geïllustreerd vanuit een uitgebreide praktijkervaring, passende antwoorden. Op het einde van elke sessie is er ruimte voor het beantwoorden van vragen van de deelnemers en kennisdeling.

Specifieke vragen mogen vooraf via het inschrijvingsformulier worden bezorgd.

vorming toegankelijke infrastructuur

Programma


De cyclus bestaat uit vier sessies, waarbij je kunt kiezen uit de namiddag of avondsessie. Iedereen volgt sessie 1. Sessies 2, 3 en 4 zijn facultatief.

Sessie 1
Universal design in de praktijk - donderdag 12 maart 2015
Principes van de UD-ontwerpmethodiek, wegwijs in normering, van theorie naar praktijk. Vernieuwende inzichten opgepikt op het UD-congres in Zweden (Lund - juli 2014).
Toegankelijkheid als transversaal beleidsthema, geïllustreerd met veel beeldmateriaal.

Sessie 2
Erfgoed voor iedereen - dinsdag 17 maart 2015
Beschermd erfgoed met een publieksfunctie: uitdaging en/of opportuniteit. Presentatie van tien inspirerende cases in West-Vlaanderen, aangevuld met buitenlandse praktijkvoorbeelden.

Sessie 3
Wonen en verblijven - donderdag 26 maart 2015
Wonen zonder drempels, toegankelijke toeristische verblijven, sociale woningbouw, verkavelingen en duurzame wijken, meergezinswoningen, gemeenschappelijk bouwen, assistentiewoningen, woonzorgcentra…: van theorie naar praktijk.

Sessie 4
Scholen en (buitenschoolse) kinderopvang - dinsdag 31 maart 2015
Inclusief onderwijs vraagt geschikte infrastructuur: op weg naar de norm voor onze toekomst.

 

De presentaties kunt u hier downloaden.© Westkans