Startpagina  |  Over Westkans  |  Over Provincie West-Vlaanderen


CD-ROM    Hoe maak ik mijn bibliotheek toegankelijk?
Bibliotheekzone

1. Drempels

Niveauverschillen tot 2 cm worden zelfstandig overbrugd door een rolstoelgebruiker.
Voor niveauschillen van meer dan 2 cm (zie helling).

Alle niveauverschillen worden voorzien van een visuele contrastmarkering.

2. De doorgangsbreedte van de hoofdcirculatie en tussen de rekken

Voorbeeld doorgang tussen rekken

De doorgangsbreedte van de hoofdcirculatie in een bibliotheekzone bedraagt min. 120 cm. Zo kan de rolstoelgebruiker vlot de ruimte bereiken.

Tussen de rekken moet de vrije doorgangsbreedte voldoende zijn. Indien de doorgang doorlopend is, moet de gang een min. vrije doorgangsbreedte van 120 cm bedragen met een keerruimte op het einde van 150 op 150 cm. Op die manier kan de rolstoelgebruiker vlotjes draaien en terug keren.

Indien het over lusvormige doorgangen gaat, dan bedraagt de vrije doorgangsbreedte van de gang en de keerruimte 120 cm. Bij de opstelling van rekken, kan het uiteraard ook een combinatie zijn van doorlopende en lusvormige doorgangen.

3. Versmalling op de hoofdroute en tussen de rekken

In de bibliotheekzone kan er altijd een versmalling zijn door één of ander obstakel zoals rekken met boeken, tafel, bakken met leesmateriaal, … Sommige obstakels kunnen vlot verplaatst worden maar vanuit een rolstoel is dit niet altijd vlot haalbaar.

Een puntversmalling (een versmalling naar een bepaald punt en daarna terug een verbreding) heeft op het smalste punt een minimale doorgangsbreedte van 90 cm.

Indien de versmalling over een lengte van meer dan 120 cm is, moet de doorgangsbreedte min. 120 cm bedragen. Indien de lengte van de versmalling tussen 60 en 120 cm bedraagt, moet de doorgangsbreedte min. 90 cm bedragen. Als de lengte van de versmalling kleiner is dan 60 cm, bedraagt de doorgangsbreedte min. 85 cm.

4. Zitplaatsen en de tafel

Zie lees- en luisterruimte

5. uitleenmateriaal en andere voorzieningen

Het uitleenmateriaal kan geplaatst worden in bakken of in rekken of in beiden. De bovenzijde van de hoogste en de laagste legger bij zowel bakken als rekken wordt aanbevolen van 40 tot 130 cm. Indien dit niet mogelijk is omwille van bijv. plaatsgebrek, kan het personeel de nodige hulp aanbieden.

Voorbeeld rekken Voorbeeld bakken Voorbeeld bereikbaarheid uitleenmateriaal

Ook de cd’s/dvd’s moeten voldoende bereikbaar zijn en daarom kan men werken met een ladesysteem dat langs beide zijden onderrijdbaar is. Naast elke kant van de lade is er dan een vrije ruimte van 90 cm beschikbaar.

De collectie kan ook geschikt worden in onderrijdbare bakken. Die bakken hebben dan een vrije hoogte van 70 cm en een vrije breedte van 90 cm. Omdat iemand vanuit een zittende positie (rolstoelgebruiker) de cd’s vlot kan bekijken, worden deze tot een diepte van 60 cm geplaatst.

Voorbeeld CD's

Het uitleenmateriaal kan men ook uitbreiden met een toegankelijk aanbod voor personen met een bepaalde beperking.

Voor slechtzienden zijn de grootletterdruk boeken al een goed ingeburgerd deel van de collectie van de bibliotheek. Deze collectie wordt het best samen geplaatst en duidelijk aangeduid zodat het ook voor slechtzienden vlot te vinden is.

Er bestaat ook een aanbod van boeken ‘makkelijk lezen’. Dit aanbod kan tussen de andere boeken geplaatst worden maar via kleur of pictogram duidelijk aangeduid worden. Voor gebruikers van de Vlaamse gebarentaal (Vlaamse gebarentaal is de moedertaal, Nederlands de 2de taal) en voor personen met een verstandelijke handicap is dit een zeer bruikbaar instrument.

Voor blinden zijn er ook de luisterboeken, waar het volledige boek te beluisteren is via cd.

Voorbeeld luisterboeken

Meer specifieke hulpmiddelen zijn scanner, groter scherm, leesloep, … :

Al deze specifieke hulpmiddelen zijn te vinden in het Anders Lezen Punt (ALP) in de bibliotheek van Oostende.

Voorbeeld daisy-speler

Een systeem dat meer en meer ingeburgerd geraakt, is de Daisy-speler (Digital Accessible Information System). Die zijn namelijk specifiek aangepast aan de noden van de blinden. De spelers hebben grote knoppen die maar één functie hebben. Met de speler kan u makkelijk door het boek bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. De Daisy-spelers zijn perfect afgestemd op de behoeften van de blinden en slechtzienden, maar ook op die van mensen met een andere handicap zoals personen met dyslexie of personen met een motorische handicap waardoor ze niet in staat zijn een gewoon gebonden boek te hanteren.

Een eerste stap is de uitbouw van een toegankelijk aanbod, maar een zeer belangrijke tweede stap is de bekendmaking van dat aanbod bij de potentiële gebruikers. Het wordt best niet beperkt bij een éénmalige bekendmaking maar op frequente basis wordt de doelgroep best herinnerd aan het toegankelijke aanbod in de bibliotheek. Op die manier zal er ook intensief gebruik van gemaakt worden.


Terug naar het begin

Logo Provincie West-Vlaanderen Logo Westkans
Infomap: Toegankelijkheid zoals het is
© Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
Ontwerp iAnua