Startpagina  |  Over Westkans  |  Over Provincie West-Vlaanderen


CD-ROM    Hoe maak ik mijn bibliotheek toegankelijk?
Informatie over de bibliotheek

1. Het toelaten van blindengeleide- en hulphonden

Het toelaten van een blindengeleidehond of een hulphond is wettelijk verplicht in elk soort gebouw (zelfs in voedingszaken). Dit bepaalt de mate van toegankelijkheid van een gebouw voor de eigenaar van zo'n hond. Deze honden worden getraind om te helpen in verschillende situaties.

De blindengeleidehond dient om een blinde te leiden. Een hulphond assisteert een persoon met een mobiliteitsbeperking.

Blindengeleidehond Blindengeleidehond Hulphond Hulphond

2. Informatie meegeven in publicaties die nuttig kunnen zijn voor personen met een handicap

(katern Toegankelijke publicaties, infomap 'Toegankelijkheid zoals het is')

Informatie over de toegankelijkheid van gebouwen wordt geéntegreerd in de publicaties. Dit vergt een deskundig onderzoek waarbij de informatie op een uniforme manier wordt verzameld en consequent up-to-date wordt gehouden. Het is van cruciaal belang dat de bezoeker kan vertrouwen op de correctheid van deze informatie.

De website van Toegankelijk Vlaanderen is hiervan een voorbeeld. Op die website vindt u informatie over de toegankelijkheid van gebouwen.

3. Informatie in een aangepaste vorm meegeven

(katern Toegankelijke publicaties, infomap 'Toegankelijkheid zoals het is')

De tekst van de publicaties kunnen op de website worden geplaatst. Op die manier kunnen mensen met een visuele handicap die downloaden in een voor hen bruikbare vorm (grootletterdruk, braille, gesproken vorm). De teksten moeten dan wel in een txt-bestand beschikbaar zijn, d.w.z. teksten zonder enige vorm van opmaak: een simpel Word-document met doorlopende teksten, geen tabellen, geen tabs ... Structuur kan worden aangebracht door witregels te gebruiken.

Diezelfde bestanden kunnen aangeboden worden aan de onthaalbalie. Personen met een visuele handicap kunnen dan zelf kiezen in welke lettergrootte de teksten uitgeprint kunnen worden.

Voor het omzetten van teksten in braille kunt u de volgende organisaties contacteren:


Maar de site zelf moet ook toegankelijk zijn voor iedereen. AnySurfer (vroeger BlindSurfer) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar - ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen, en wie een auditieve of motorische handicap heeft. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een GSM of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser.

4. Het personeel van de bibliotheek kan een vorming volgen over de omgang met personen met een handicap

Westkans VZW organiseert in samenwerking met de School voor Bestuursrecht de vorming 'Klantvriendelijke omgang met personen met een handicap' voor personeel van een bibliotheek. De vorming bestaat uit 5 sessies van telkens een halve dag:

  1. beeldvorming rond personen met een handicap.
  2. omgang met personen met een fysieke handicap.
  3. omgang met personen met een visuele handicap.
  4. omgang met personen met een auditieve handicap.
  5. omgang met personen met een mentale handicap.

Westkans staat in voor de inhoudelijke samenstelling van de vorming en de syllabus.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen
Koning Leopold-III laan 31
8200 Sint-Andries
Tel: 050 40 34 50, 51 en 57
Fax: 050 40 31 01

Praktijkvoorbeeld

Heel wat  personeel van bibliotheken  hebben een vorming gevolgd in het najaar van 2007 in de bibliotheek van Izegem.

5. Rookverbod toepassen in het gebouw

Het Koninklijk besluit van 15 mei 1990 verbiedt het roken in openbare gebouwen. Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook (B.S., 3 maart 2005).

6. Veiligheid binnen het gebouw

Plattegrond van het gebouw Beeld vergroten

De informatie over de veiligheid en evacuatieprocedures wordt het best in verschillende vormen beschikbaar gesteld. De informatie wordt opgehangen maar is ook op aanvraag verkrijgbaar en wordt in de brochure van het gebouw opgenomen.

Het is handig om bij deze informatie de specifieke informatie inbegrepen voor rolstoelgebruikers en personen met een auditieve handicap te integreren. Voor rolstoelgebruikers kan er duidelijk uitgelegd worden welke evacuatieroute bruikbaar en toegankelijk is. Ook kan er aangeduid worden waar de aanwezige evac-chairs zijn aangebracht. Voor personen met een auditieve handicap kan een duidelijk overzicht van het gebouw meer inzicht bieden.

Visueel brandalarm

Het brandalarm moet zowel visueel als auditief ondersteund worden in alle ruimtes van het gebouw. Personen met een visuele handicap moeten het signaal auditief kunnen herkennen. Personen met een auditieve handicap moeten het signaal op een visuele manier kunnen herkennen. Dit kan a.d.h.v. een groot zwaailicht, een knipperlicht of flitslicht dat zichtbaar is in alle ruimtes van het gebouw (ook de toiletten).

Een evacuatiestoel is een plooibare stoel om rolstoelgebruikers via de trap naar beneden te brengen. Dit systeem kan in geval van brand gebruikt worden als de lift buiten dienst is. Zo kan een rolstoelgebruiker (die de transfer naar die evac-chair kan maken) ook de evacuatieroute via de trap gebruiken.

De evacuatieroutes moeten duidelijk aangeduid worden. Dit kan met stickers of borden en via een verlichte aanduiding.

7. Varia

Bij nieuwe leden van de bibliotheek, is het geven van een uitgebreide rondleiding geen overbodige luxe. Op die manier kan men de aandacht vestigen op alle mogelijkheden, voorzieningen, … in de bibliotheek. De werking van de luisterpost, internet, fotokopieapparaat, … kan op dat moment uitgebreid toegelicht worden.

Het uitwerken van een boekendienst aan huis kan voor een aantal personen een grote meerwaarde betekenen. Op die manier kan je personen die moeilijk nog het huis kunnen verlaten, ook bereiken met het aanbod van de bibliotheek.Terug naar het begin
Logo Provincie West-Vlaanderen Logo Westkans
Infomap: Toegankelijkheid zoals het is
© Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
Ontwerp iAnua