Startpagina  |  Over Westkans  |  Over Provincie West-Vlaanderen


CD-ROM    Hoe maak ik mijn bibliotheek toegankelijk?
Helling

Het principe voor het overbruggen van hoogteverschillen is, dat het overbruggen geleidelijk gebeurt. Het geleidelijk overbruggen van een niveauverschil door een helling kost de nodige ruimte.

1. Hoogteverschil

Tekening helling Beeld vergroten

Hoogteverschillen in de loopzone worden beperkt tot 2 cm. Indien deze meer dan 2 cm bedragen, worden deze overbrugd door een helling en/of trap.

Als het te overbruggen niveauverschil meer dan 20 cm bedraagt, moet men zowel een helling als een trap aanleggen.

Niveaus die niet via een hellend vlak kunnen worden bereikt, zijn toegankelijk via minstens één kooi- of plateaulift.

2. Langshelling

Deze hellingspercentages zijn noodzakelijk om het voor een rolstoelgebruiker mogelijk te maken de helling op een comfortabele manier te kunnen gebruiken. Te steile hellingen zijn niet zelfstandig bruikbaar voor rolstoelgebruikers.

Langshelling

3. Dwarshelling

De dwarshelling van het loop- of rolvlak van de helling mag niet meer dan 2% bedragen. Indien de dwarshelling meer bedraagt moet er aan één zijde (bijv. links) veel meer kracht uitgeoefend worden dan aan de andere zijde (bijv. rechts), waardoor je tijdens het nemen van de helling steeds een stuk achteruitloopt.

Dwarshelling

4. Breedte van de helling

De doorgangsbreedte van de helling is min 120 cm. Deze breedte is noodzakelijk om een rolstoelgebruiker en een stapper te laten kruisen op de helling.

5. Horizontaal bordes

Bovenaan en onderaan elke helling legt men een horizontaal bordes aan, dit rustvlak is minstens 150 cm breed en 150 cm diep.

Het is belangrijk om je als rolstoelgebruiker loodrecht op de helling te kunnen positioneren. Indien je een kwartdraai moet nemen voor de helling heb je 150 cm op 150 cm nodig.

6. Tussenbordes

Per 50 cm niveauverschil of na een lengte van 10 m wordt een vlak tussenbordes ingebouwd van minstens 150 cm diep.

Het horizontaal tussenbordes laat de gebruikers toe even uit te rusten tijdens het nemen van deze helling.

7. Afrijdbeveiliging

Bij een niveauverschil van meer dan 10 cm worden opstaande randen van minimum 5 cm aan de open zijden van de helling voorzien.

De afrijdbeveiliging is nodig om te voorkomen dat een rolstoelgebruiker van de zijkant van de helling kan afrijden. Dit om ongevallen te voorkomen.

8. Leuningen

Bij een niveauverschil van meer dan 25 cm worden aan weerszijden van de helling een ononderbroken contrastrijke leuning geplaatst op een hoogte van 100 cm en op een hoogte van 70 tot 75 cm van het vloerpeil. Deze leuning, die een contrasterende kleur heeft met de omgeving, biedt een hechte steun en heeft een vorm die het erover glijden met de hand makkelijk maakt. De opstaande rand kan vervangen worden door een derde regel op 10 cm hoogte van het vloerpeil.

De leuning loopt 40 cm horizontaal door boven en onderaan de trap, en loopt volledig door op de eventuele tussenbordessen.

Een stevige en makkelijk grijpbare leuning is noodzakelijk voor senioren, personen met een mobiliteitsprobleem, kinderen (leuning op een hoogte van 70 tot 75 cm), rolstoelgebruikers kunnen deze leuning ook gebruiken om wat meer kracht te kunnen uitoefenen, enz.

Een leuning die in een contrasterende kleur is uitgevoerd is van belang voor slechtzienden. Zo vinden zij makkelijk de leuning.

Helling met tussenbordes en leuning in 2 hoogtes Foto helling met tussenbordes en leuning in 2 hoogtes

9. Materiaal van de ondergrond

De vloerbedekking of bestrating van de helling bestaat uit een stroef, egaal en slipvrij materiaal.Terug naar het begin
Logo Provincie West-Vlaanderen Logo Westkans
Infomap: Toegankelijkheid zoals het is
© Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
Ontwerp iAnua