Startpagina  |  Over Westkans  |  Over Provincie West-Vlaanderen  |  Over Mentor


CD-ROM    Hoe maak ik mijn cultuurcentrum toegankelijk?
Informatie over het gebouw

1. Het toelaten van blindengeleide- en hulphonden

Het toelaten van een blindengeleidehond of een hulphond is wettelijk verplicht in elk soort gebouw (zelfs in voedingszaken). Dit bepaalt de mate van toegankelijkheid van een gebouw voor de eigenaar van zo'n hond. Deze honden worden getraind om te helpen in verschillende situaties.

De blindengeleidehond dient om een blinde te leiden. Een hulphond assisteert een persoon met een mobiliteitsbeperking.

Blindengeleidehond Blindengeleidehond Hulphond Hulphond

2. Informatie meegeven in publicaties die nuttig kunnen zijn voor personen met een handicap

(katern Toegankelijke publicaties, infomap 'Toegankelijkheid zoals het is')

Informatie over de toegankelijkheid van gebouwen wordt ge´ntegreerd in de publicaties. Dit vergt een deskundig onderzoek waarbij de informatie op een uniforme manier wordt verzameld en consequent up-to-date wordt gehouden. Het is van cruciaal belang dat de bezoeker kan vertrouwen op de correctheid van deze informatie.

Als er een pictogram wordt gebruikt om de toegankelijkheid van een item weer te geven dient duidelijk te worden vermeld wat het pictogram precies betekent.

Bij aankondiging van evenementen, uitnodigingen, ... vermeld duidelijk hoe de locaties bereikbaar zijn: via het openbaar vervoer, waar zijn de parkeerplaatsen. Kortom een situering in de ruime omgeving.

De website van Toegankelijk Vlaanderen is hiervan een voorbeeld. Op die website vindt u informatie over de toegankelijkheid van gebouwen.

Praktijkvoorbeeld

“In Cultuurcentrum Brugge is een aantal plaatsen voorbehouden voor rolstoelgebruikers. Graag een seintje bij uw reservering wanneer u hiervan gebruik wenst te maken.”
Bron: http://www.cultuurcentrumbrugge.be/afspraken.asp

3. Informatie in een aangepaste vorm meegeven

(katern Toegankelijke publicaties, infomap 'Toegankelijkheid zoals het is')

De tekst van de publicaties kunnen op de website worden geplaatst. Op die manier kunnen mensen met een visuele handicap die downloaden in een voor hen bruikbare vorm (grootletterdruk, braille, gesproken vorm). De teksten moeten dan wel in een txt-bestand beschikbaar zijn, d.w.z. teksten zonder enige vorm van opmaak: een simpel Word-document met doorlopende teksten, geen tabellen, geen tabs ... Structuur kan worden aangebracht door witregels te gebruiken.

Diezelfde bestanden kunnen aangeboden worden aan de onthaalbalie. Personen met een visuele handicap kunnen dan zelf kiezen in welke lettergrootte de teksten uitgeprint kunnen worden.

Voor het omzetten van teksten in braille kunt u de volgende organisaties contacteren:


Maar de site zelf moet ook toegankelijk zijn voor iedereen. AnySurfer (vroeger BlindSurfer) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar - ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen, en wie een auditieve of motorische handicap heeft. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een GSM of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser.

4. Het personeel van het cultuurcentrum kan een vorming volgen over de omgang met personen met een handicap

Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST) organiseert in samenwerking met de School voor Bestuursrecht de vorming 'Klantvriendelijke omgang met personen met een handicap' voor gemeente- en provinciepersoneel. De vorming bestaat uit 5 sessies van telkens een halve dag:

  1. beeldvorming rond personen met een handicap.
  2. omgang met personen met een fysieke handicap.
  3. omgang met personen met een visuele handicap.
  4. omgang met personen met een auditieve handicap.
  5. omgang met personen met een mentale handicap.

Westkans staat in voor de inhoudelijke samenstelling van de vorming en de syllabus.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen
Koning Leopold-III laan 31
8200 Sint-Andries
Tel: 050 40 34 50, 51 en 57
Fax: 050 40 31 01

Praktijkvoorbeeld

Het baliepersoneel van de cultuurcentra in Wevelgem en Menen hebben de vorming gevolgd in het najaar van 2006.

5. Een rolstoel ter beschikking stellen van bezoekers

In grotere gebouwen is het voor sommigen onmogelijk om lange afstanden tussen de diensten te voet af te leggen. Een oplossing hiervoor is het ter beschikking stellen van een rolstoel.

Men kiest dan beter voor een type rolstoel die zowel zelfstandig alsook door assistentie kan voortbewogen worden.

Indien dit initiatief genomen wordt, moet dit ook bekend gemaakt worden via bv. de website, publicaties, ... Ook het personeel aan de balie is best op de hoogte van deze service.

6. Rookverbod toepassen in het gebouw

Het Koninklijk besluit van 15 mei 1990 verbiedt het roken in openbare gebouwen. Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook (B.S., 3 maart 2005).

7. Ringleiding aanwezig

Zie concertzaal / podiumzaal.

Praktijkvoorbeeld

“In de Stadsschouwburg (Brugge) is voor slechthorenden een infrarood zendsysteem aanwezig. We stellen een aantal ontvangtoestellen voor hoorapparaten ter beschikking, voorzien van een telefoonschakelaar (T), en een aantal hoofdtelefoontoestellen voor hardhorigen zonder hoorapparaat. Beide toestellen kunnen telefonisch aangevraagd worden in het bespreekbureau op 050/44 30 60. De toestellen liggen klaar op naam en kunnen tijdens de voorstelling gebruikt worden in ruil voor een identificatiebewijs.”
Bron: http://www.cultuurcentrumbrugge.be/afspraken.asp

8. Veiligheid binnen het gebouw

Plattegrond van het gebouw Beeld vergroten

De informatie over de veiligheid en evacuatieprocedures wordt het best in verschillende vormen beschikbaar gesteld. De informatie wordt opgehangen maar is ook op aanvraag verkrijgbaar en wordt in de brochure van het gebouw opgenomen.

Het is handig om bij deze informatie de specifieke informatie inbegrepen voor rolstoelgebruikers en personen met een auditieve handicap te integreren. Voor rolstoelgebruikers kan er duidelijk uitgelegd worden welke evacuatieroute bruikbaar en toegankelijk is. Ook kan er aangeduid worden waar de aanwezige evac-chairs zijn aangebracht. Voor personen met een auditieve handicap kan een duidelijk overzicht van het gebouw meer inzicht geven.

Visueel brandalarm

Het brandalarm moet zowel visueel als auditief ondersteund worden in alle ruimtes van het gebouw. Personen met een visuele handicap moeten het signaal auditief kunnen herkennen. Personen met een auditieve handicap moeten het signaal op een visuele manier kunnen herkennen. Dit kan a.d.h.v. een groot zwaailicht, een knipperlicht of flitslicht dat zichtbaar is in alle ruimtes van het gebouw (ook de toiletten).

Een evacuatiestoel is een plooibare stoel om rolstoelgebruikers via de trap naar beneden te brengen. Dit systeem kan in geval van brand gebruikt worden als de lift buiten dienst is. Zo kan een rolstoelgebruiker (die de transfer naar die evac-chair kan maken) ook de evacuatieroute via de trap gebruiken.

De evacuatieroutes moeten duidelijk aangeduid worden. Dit kan met stickers of borden en via een verlichte aanduiding.Terug naar het begin
Logo Provincie West-Vlaanderen Logo Westkans
Infomap: Toegankelijkheid zoals het is
© Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
Ontwerp iAnua