Startpagina  |  Over Westkans  |  Over Provincie West-Vlaanderen  |  Over Mentor


CD-ROM    Hoe maak ik mijn cultuurcentrum toegankelijk?
Organisatie van een toegankelijke voorstelling

Om een integraal toegankelijke voorstelling te organiseren, moet men rekening houden met verschillende factoren.

Het cultuurcentrum kan enerzijds voldoen aan concrete vragen van een bepaalde bezoeker zoals bijv. de vraag naar aanwezigheid van assistentie.

Maar het cultuurcentrum kan anderzijds ook kiezen om een paar volledig toegankelijke voorstellingen per jaar te organiseren. Hierbij kan men ervoor kiezen om aan de behoeften van een bepaalde doelgroep te voldoen of om een integraal toegankelijke voorstelling voor alle doelgroepen te organiseren.

Het is natuurlijk moeilijk om een objectieve keuze te maken welke voorstellingen het cultuurcentrum toegankelijk kan maken. De informatie over die toegankelijke voorstellingen moet duidelijk meegegeven worden via de communicatiekanalen zoals het programmaboekje, website, …

1. Voorzien van de nodige assistentie

Foto assistentie bij een voorstelling

Een degelijk onthaal van je bezoekers is van groot belang. Dat geldt zeker voor mensen met een handicap. Wanneer je veel bezoekers met een handicap verwacht, is het aan te raden extra mensen te voorzien die hiervoor instaan.

Deze medewerkers zijn op het evenement een aanspreekpunt voor mensen met een handicap, zorgen voor het goede onthaal van deze bezoekers en leveren assistentie indien nodig.

Voor deze opdracht kan je een beroep doen op Intro, dat beschikt over een team van ADL-assistenten (Activiteiten van het Dagelijks Leven).

Deze assistenten kunnen de bezoekers begeleiden naar de zitplaats maar ook bij het toiletbezoek, naar cafetaria, …

2. Inschakelen van tolken

Foto tolken Vlaamse gebarentaal op het podium

Bij een voorstelling kan er gewerkt worden met een tolk Vlaamse gebarentaal. Zo’n tolkenopdracht vergt heel wat voorbereiding samen met de nodige deskundigheid en ervaring. Daarom kan men het best via Intro een tolk Vlaamse gebarentaal inhuren. Zij zijn op de hoogte van welke tolken over de nodige ervaring beschikken.

Dit initiatief moet ook zeer goed op voorhand afgesproken worden met de productie van de voorstelling. Het is de bedoeling dat de tolk duidelijk zichtbaar staat op het podium.

Voor doven of zwaar slechthorenden die nog over een gezichtsrest beschikken, kan er gewerkt worden met een boven- of ondertiteling op bijv. een lichtkrant of een scherm. Zo kan simultaan de inhoud van de voorstelling geprojecteerd worden. Dit moet grondig voorbereid worden met de productie van de voorstelling. De tekst wordt op voorhand ingevoerd en op het correcte moment geprojecteerd. Ook ouderen kunnen op die manier de voorstelling vlotter volgen.

Voor personen die zowel doof of zwaar slechthorend zijn en blind kan een persoonlijke schrijftolk ingeschakeld worden. De inhoud van de voorstelling wordt ingetypt op een computer en is direct leesbaar via de brailleregel van de blinde persoon. Soms kan er via de productie ook afgesproken worden om de inhoud op voorhand door te mailen naar die bezoekers. Zij brengen hun laptop mee en volgen zo de voorstelling via hun brailleregel.

Momenteel wordt in initiële fase gewerkt met spraaktechnologie. De schrijftolk spreekt de inhoud van de voorstelling in en dit wordt dan simultaan geprojecteerd via bijv. een lichtkrant. Dit systeem staat nog niet volledig op punt.

Foto simultane schrijftolk via spraaktechnologie Foto simultane schrijftolk

3. Samenwerking met professionelen zoals Westkans en Intro

Westkans geeft advies inzake toegankelijkheid van het gebouw zelf. Dit kan ook over tijdelijke ingrepen gaan. In eerste instantie moet het cultuurcentrum toegankelijk zijn voor personen met een handicap voordat men een toegankelijke voorstelling organiseert.

Indien een cultuurcentum extra inspanningen wil leveren om voorstellingen toegankelijk te maken, dan kan je een beroep doen op Intro. Intro helpt je bij de praktische organisatie van de toegankelijkheid van je evenement zoals het voorzien van ADL-assistenten, tolken Vlaamse gebarentaal, Sonic Body Chair, ringleiding,...Terug naar het begin
Logo Provincie West-Vlaanderen Logo Westkans
Infomap: Toegankelijkheid zoals het is
© Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
Ontwerp iAnua