Startpagina  |  Over Westkans  |  Over Provincie West-Vlaanderen  |  Over Mentor


CD-ROM    Hoe maak ik mijn cultuurcentrum toegankelijk?
Concertzaal / Podiumzaal

1. De concertzaal/podiumzaal

Voor de rolstoelgebruikers moeten er plaatsen voorzien worden. Er kunnen een aantal permanente vrije plaatsen voorzien worden in de zaal. Op verschillende plaatsen kunnen ook stoelen weggenomen worden voor het plaatsen van een rolstoel. De voorbehouden plaatsen moeten altijd vlot bereikbaar zijn.

Voorbehouden plaatsen voor rolstoelgebruikers

Rolstoelgebruikers zitten het best verspreid in de zaal met de mogelijkheid om min. 1 begeleider naast zich te laten zitten. Idealiter is er voldoende ruimte zodat het volledige gezelschap samen kan plaatsnemen in de zaal.

De ruimte om een rolstoel te plaatsen heeft een minimale oppervlakte van 90 op 120 cm. Het gangpad moet ook voldoende breed zijn om te kunnen manoeuvreren.

Waar er zitplaatsen zijn, zijn in de eerste schijf van 50 plaatsen minimaal 2 vrije ruimten voorbehouden voor rolstoelgebruikers – voor iedere bijkomende schijf van 50 plaatsen wordt 1 extra vrije ruimte voorzien.

Body Sonic Chair

Om personen met een auditieve handicap optimaal het optreden te laten volgen, kan er gewerkt worden met verschillende systemen. De Body Sonic Chair van Pioneer zet het geluid om in trillingen die via het kussen van de stoel worden doorgegeven. In combinatie met een gebarentolk zorg je er op die manier voor dat doven niet alleen de inhoud van het concert kunnen volgen maar ook het geluid kunnen voelen. Dit systeem kan via een samenwerking met Intro toegepast worden tijdens een voorstelling.

De voorloper van dit systeem zijn ballonnen. Door een ballon in de handen te houden, kunnen doven en slechthorenden het geluid ook voelen. Dit systeem heeft uiteraard meer effect bij een iets luider concert dan een intiem, rustiger optreden.

Als er een bezoeker komt met een blindengeleidehond of hulphond, moet de hond kunnen plaatsnemen naast zijn eigenaar of in een veilige, afgesloten ruimte kunnen verblijven.

Blindengeleidehond in concertzaal

Voor personen met een visuele handicap moeten de traptreden verlicht zijn alsook de rijnummers om zo vlot zijn/haar plaats te vinden.

Indien het podium voor het publiek toegankelijk is, moet het eveneens voor personen met een handicap toegankelijk zijn. Niveauverschillen kunnen overbrugd worden via een schuine helling (interne link Helling). De toegankelijkheid van het podium komt ook de decorbouwers, geluidstechnici, … ten goede omdat ook zij met allerlei materiaal zo vlot het podium kunnen bereiken.

2. Ringleiding

Pictogram ringleiding

Mensen met een hoorapparaat kunnen vaak moeilijk genieten van een concert, een theatervoorstelling, een film, … Een hoorapparaat versterkt namelijk even hard de omgevingsgeluiden als wat zich op het podium afspeelt. Wanneer er een ringleiding aanwezig is, kunnen gebruikers van een hoorapparaat dit toestel zo instellen dat zij enkel het signaal horen dat door de ringleiding gaat. De meeste hoorapparaten hebben een zogenaamde M- en T-stand, andere zelfs een MT-stand. De M- (microphone) stand is bedoeld voor 'normaal' luisteren, de ontvangst van het geluid gebeurt via de lucht door de ingebouwde microfoon in het hoorapparaat. De T- (telecoil) stand is voor de ontvangst van het geluid via de inductiespoel in het hoorapparaat.

Een ringleiding bestaat uit een klein kastje dat wordt aangesloten op een geluidsbron. Hieraan is een lus verbonden waardoor een zwak elektrisch signaal loopt. Zo ontstaat er binnen die lus een magnetisch veld dat door het hoorapparaat in geluid kan worden omgezet.

Indien er een ringleiding wordt voorzien, dan is het zeer belangrijk dat dit ter plekke is aangeduid en dat het duidelijk is in welke zone je er gebruik kan van maken. Een ringleiding kan tijdelijk geplaatst worden, maar kan men tevens permanent integreren in de bestaande infrastructuur.
Voor meer info kan je contact opnemen met Intro, dat hierbij ondersteund wordt door de firma Veranneman.

Ringleiding Tekening ringleiding Versterker Voorbeeld versterker Bedrading Voorbeeld bedraging


Terug naar het begin
Logo Provincie West-Vlaanderen Logo Westkans
Infomap: Toegankelijkheid zoals het is
© Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
Ontwerp iAnua